Regulament Liberty MarathonGeneralități


Sportul ne învață cum să ne depășim limitele, iar principiile din sport le putem aplica în viața de zi cu zi. Cu o mentalitate puternică, formată prin sport, ne putem potența succesul în orice aspect al vieții.
Un maraton ne învăță cum să trecem peste bariere, cum să depășim obstacole, dezvoltarea acestor abilități poate fi adoptată de oricine și aplicată apoi oricărui domeniu de activitate.
Liberty Marathon este o manifestare sportivă de tip open. Un simbol al ideii de liberate și gândire, LIBERTY MARATHON duce mai departe ideea de ”LIBERTATE” a primului oraș liber din România, Timișoara.
Manifestarea constă în parcurgerea traseului stabilit pentru fiecare probă. Participanții la manifestare sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial.
Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.libertymarathon.uvt.ro, urmând a fi afișat și la locul de desfășurare a competiției.

Curse și categorii


Cursele organizate în cadrul Liberty Marathon – 02 iunie 2018, sunt următoarele:

Maraton

42 km – 10 bucle X 4,2 km
Oră de start: 09:00 AM
Timp limită: 6 ore

Semimaraton

21 km – 5 bucle X 4,2 km
Oră de start: 09:00 AM
Timp limită: 3 ore

Cros

8,4 km – 2 bucle X 4,2 km
Oră de start: 09:00 AM
Timp limită: 1 oră și 10 de minute

Probă ”Familia UVT”

4,2 km – 1 buclă X 4,2 km
Start/Finish: UVT
Fără limită de timp
Oră de start: 13:00

Probă ”Cursa copiilor”

6-9 ani: 600 m
10-14 ani: 1000 m
Start/Finish: UVT
Fără limită de timp
Oră de start: 15:00

Categoriile curselor

Pentru cursele de maraton, semimaraton și cros, categoriile se diferențiază în funcție de gen (masculin și feminin) și vârstă, după cum urmează:

Cursă

Categorie-gen

Categorii vârstă

Maraton

Feminin 18-29 ani 30-49 ani peste 50 ani
Masculin 18-29 ani 30-49 ani peste 50 ani

Semimaraton

Feminin 18-29 ani 30-49 ani peste 50 ani
Masculin 18-29 ani 30-49 ani peste 50 ani

Cros

Feminin 18-29 ani 30-49 ani peste 50 ani
Masculin 18-29 ani 30-49 ani peste 50 ani


Proba ”Familia UVT” oferă posibilitatea fiecăruia dintre noi să se bucure de ideea de libertate, alergând împreună cu familia, prietenii sau colegii o singură buclă de 4,2 km.
În cazul în care, la o anumită cursă, nu se înscriu minim 10 persoane de același gen pentru o anumită categorie de vârstă, respectiva categorie de vârstă se comasează cu cea anterioară ei. Pentru încadrarea în categoria corespunzătoare se consideră vârsta împlinită la data manifestării sportive, respectiv 02 iunie 2018.Cursele dedicate copiilor (pe grupe de vârstă) vor avea loc sâmbătă, 2 iunie, începând de la ora 15:00, imediat după terminarea cursei de maraton a adulților.
La acestea pot participa copii cu vârsta între minim 6 și maxim 14 ani (împliniți la data de 02.06.2018). Adolescenții cu vârsta între 14-18 ani pot alerga, cu acordul părinților, la Crosul Family UVT (4.2 km).Traseu


Traseul se desfășoară pe o buclă cu lungimea de 4,2 km, chiar în inima Timișoarei. Alergătorii vor avea ocazia de a descoperi în alergare centrul Timișoarei, traseul fiind presărat cu obiective istorice și turistice. Traseul va fi complet închis și izolat de traficul prietonilor și vehiculelor.
Harta traseelor este disponibilă pe site-ul competiției, www.libertymarathon.uvt.ro. Traseele vor fi marcate de către organizatori pentru ghidarea corespunzătoare a alergătorilor.
Cele două puncte de hidratare și revitalizare vor fi amplasate astfel: unul în dreptul Universității de Vest din Timișoara și unul în Piața Unirii. Cele două puncte de hidratare și revitalizare vor fi marcate pe harta fiecărui traseu.Înscriere / Taxă de participare


Cursele din cadrul manifesteției sportive Liberty Marathon sunt destinate celor care au împlinit vârsta de 16 ani și sunt apți din punct de vedere medical, fizic și mental să susțină acest tip de efort. Alergătorii cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani vor putea paticipa la manifestația sportivă doar după ce vor avea acordul scris al părinților sau al reprezentanților lor legali.
Înscrierea ca alergător se realizează prin completarea formularului de înscriere, începând cu data și ora prevăzute de organizator pe www.libertymarathon.uvt.ro. Data limită pentru înscrierea online este de 20 mai 2018.Taxa de participare


Proba Interval: pana la data de 02 Aprilie 2018 Interval: 03 Aprilie - 02 Mai 2018 Interval: 03 Mai - 20 Mai 2018
Maraton 90,00 Lei 110,00 Lei 140,00 Lei
Semimaraton 70,00 Lei 90,00 Lei 120,00 Lei
Cross 60,00 Lei 70,00 Lei 90,00 Lei
Familia UVT 30,00 Lei 40,00 Lei 50,00 Lei


Neplata taxei în 5 (cinci) zile lucrătoare de la efectuarea înscrierii duce la anularea înregistrării, cu posibilitatea unei înscrieri ulterioare, dar nu mai târziu de 20 mai 2018 – data limită! În caz de neprezentare la start, abandon sau retragere din orice motiv, taxa de participare nu se returnează.
În cazul anulării competiţiei în situație de forţă majoră sau din motive care nu depind de organizator, taxa de înscriere nu se returnează. Organizatorul nu va suporta în nici un fel costurile adiacente (transport, cazare, masă, etc.) ale participanţilor.
În cazul în care cineva dorește să se retragă din competiție, rambursarea taxei nu este posibilă. În aceste cazuri încurajăm găsirea unor înlocuitori. Pentru modificarea unei înregistrări(schimbarea de persoane, trecerea de la o probă la alta) este posibilă cu minim 14 zile înainte de data evenimentului printr-o cerere trimisă pe adresele oficiale din pagina de contact.
Pentru transferul înscrierii către altă persoană nu se percepe taxă.

Obligațiile și responsabilitățile organizatorului


• va marca corespunzător traseul pentru a evita rătăcirile;
• va înștiința concurenții dacă pe traseul de alergare traficul rutier este total sau doar parțial restricționat;
• va asigura 2 puncte de revitalizare pe parcursul traseului;
• va asigura recompensarea sportivilor conform informațiilor prezentate în secțiunea Premii;
• va anunța timpul limită în sedința tehnică premergătoare startului;
• va asigura plasarea punctelor de control pe parcursul traseului și respectarea ordinii de sosire a concurenților la acestea;
• va asigura normele de protecție a mediului înconjurător prin amplasarea punctelor de colectare a gunoaielor pe parcursul traseului;
• va susține sedința tehnică înaintea concursului, eventuale modificări anunțate cu această ocazie având prioritate față de informațiile prezentate anterior;
• poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate sau este sub efectul substanţelor halucinogene, dacă prezintă o stare de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.Obligațiile și răspunderea concurentului


• concurentul se obligă să poarte în față, la vedere, numărul de participare pe toată durata concursului;
• toți concurenții participă la competiție pe proprie răspundere;
• concurentul care abandonează cursa, indiferent de motiv, este obligat să informeze organizatorul imediat la unul din următoarele locuri: la start, la punctele de control, la sosire sau sunând la numărul de urgență care va fi anunţat la sedința tehnică;
• concurentul care suferă un accident sau orice fel de pagubă fizică sau materială renunță prin insăși înscrierea la competiție la orice drept de a solicita despăgubiri sau de a recurge în instanță împotriva oricărei persoane implicată în organizarea competiției, în special împotriva: organizatorului sau voluntarilor implicați în organizarea competiției (persoane fizice sau juridice), împotriva sponsorilor, împotriva instituțiilor publice ce susțin competiția (primărie, consiliul local, polțtie, etc.);
• concurenții trebuie să participe la sedința tehnică și să considere cu precauție informațiile anunțate de organizatori; în sedința tehnică organizatorul anunță informații oficiale chiar dacă acestea nu sunt specificate în prezentul regulament;
• concurenții poartă întreaga responsabilitate civilă și penală pentru orice daună provocată de aceștia altor persoane în timpul cursei;
• în cazul constatării unui accident, concurenții sunt obligați să îl raporteze la următorul punct de control;
• concurenții înțeleg că organizatorii depun toate eforturile pentru oprirea traficului pe parcursul traseului de concurs, însă se angajează să traverseze cu prudență prin locurile în care traficul este parțial restricționat și să respecte indicațiile echipajelor de poliție și ale voluntarilor în toate situațiile;
• concurenții sunt obligați să respecte regulile de protecție a mediului înconjurător;
• concurenții înțeleg că organizatorul depune eforturi pentru a asigura mărimea de tricou potrivită fiecărui participant, iar în cazul în care organizatorul nu mai dispune de mărimea potrivită, participantul va accepta altă mărime la tricou;
• concurenții își asumă total răspunderea pentru obiectele pierdute sau uitate pe traseu în timpul concursului;
• este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente, valabilă pentru competiții sportive.Pachetul de concurs


Kit-ul de concurs cuprinde numărul concurs, cipul electronic pentru înregistrarea timpului, tricoul oficial – mărimea solicitată în formularul de înscriere.
Numărul de concurs trebuie prins pe partea din față a tricoului şi trebuie să fie vizibil pe toată durata concursului. În caz de abandon, numărul trebuie predat la punctul de control unde se anunţă retragerea din concurs.
Cipul de cronometrare este fixat pe numărul de concurs (lipit pe spatele numărului) și se poartă prins cu ace de siguranță, împreună cu numărul de concurs, pe tricou, în față, preferabil în zona abdomenului, neacoperit de alte echipamente.Startul


Startul se va da la data şi orele stabilite de organizator şi anunţate pe site-ul competiţiei. Locurile zonelor de start vor fi publicate pe pagina oficială a evenimentului.

Retragerea din concurs/Abandonul


Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar la punctele de control de pe traseu sau în zona start/sosire. Concurentul care nu mai poate sau nu mai doreşte să continue concursul are obligaţia de a se deplasa până la cel mai apropiat punct de control sau la punctul de start/sosire, unde va preda numărul de concurs şi va fi considerat retras.
Concurenţii care se deplasează mai încet au obligația de a fi atenţi pentru a le face loc celor care vin din spate, celor care doresc şi pot să îi depășească.
Următorul echipament este obligatoriu pentru fiecare participant care va fi prezent la start: pantofi de alergare, ținută sportivă (pantaloni/ fustă/ colanți, tricou/ maieu de alergare), număr de concurs (pus la dispoziţie de către organizator).Clasamente și premii


Se premiază primii 5 clasaţi de la probele competitive(marathon, semimaraton si cross) la categoria open masculin si open feminin.
Premiile primei ediții Liberty Marathon sunt detaliate aici.
Toti participanții care trec linia de sosire la probele marathon, semimaraton, cross și ”Familia UVT” vor fi premiați cu o medalie.Reclamații/contestații


Reclamaţiile şi contestaţiile se depun în scris comitetului de concurs în decurs de 1 oră de la închiderea oficială a cursei.Modificarea traseului. Alte decizii privind desfășurarea concursului


Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/ opri competiţia dacă aceasta nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă.
Orice decizie va fi luată de comitetul de concurs sau de directorul de concurs. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilor afişate pe site, a regulamentului sau a programului, etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor cu minim 7 zile înaintea concursului, în cazul informaţiilor afișate pe site-ul competiție, sau cel târziu la preluarea numerelor de concurs pentru informaţii privind programul cursei.
Sunt de acord ca organizatorul să procedeze la colectarea şi prelucrarea datelor mele personale (numele, prenumele, adresa de e-mail) pe teritoriul României, direct şi/ sau prin împuterniciţii şi/ sau partenerii contractuali ai acesteia/acesteia în scopul de a participa la campaniile de informare derulate de către organizator, în scopul promovării evenimentelor organizate sau co- organizate de acesta.