SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORII CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ”HER MARCH”, denumit în continuare „Concursul”, este Universitatea de Vest din Timișoara, cu sediul social în Timişoara, str. B-dul Vasile Pârvan, nr. 4, jud. Timiș, având cod unic de înregistrare 4250670.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, denumit în continuare „Regulament” care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul, așa cum a făcut și în cazul informării inițiale.

Concursul va fi operat prin intermediul agenției de marketing E.B.I.G. S.R.L., cu sediul social în Timişoara, str. Tosca Nr. 30-30 A, punct de lucru în Timişoara, str. Alexandru Odobescu, nr. 30, ap.4, jud. Timiș, avand cod unic, de înregistrare 18139592, atribut fiscal RO, număr de înregistrare la Registrul Comerțului J35/3682/2005.

Pe perioada Concursului, E.B.I.G. S.R.L. va desfășura următoarele servicii: 1. va gestiona paginile de Facebook și Instagram, postările și comentariile; 2. Va prelua numele tuturor persoanelor care s-au înscris în concurs; 3. Va verifica dacă persoanele înscrise îndeplinesc condițiile concursului; 4. Va selecta câștigătorul, conform prezentului regulament. 5. Va anunța câștigătorii prin intermediul paginilor de Facebook și Instagram și prin e-mail, la adresa de e-mail menționată de către participanți în formularul de înscriere la UVT Liberty Marathon, ediția 2023.

Prin participarea la Concurs, fiecare participant care se înscrie la UVT Liberty Marathon, ediția 2023, până cel târziu la data de 14 martie 2023, ora 12:00, poate câștiga, prin tragere la sorți, unul dintre cele 10 bilete gratuite oferite ca premiu la evenimentul SportGuru Timisoara 21k, din data de 26 martie 2023.

 

SECȚIUNEA 2. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în perioada 6 – 14 martie 2023, ora 12:00. Înregistrarea în competiție în afara perioadei amintită nu va fi luată în seamă.

 

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor de sex feminin care, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă sau religie, respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile specificate în acest Regulament pentru a-și valida participarea. La concurs nu pot participa angajați ai agenției de publicitate. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

Pentru a putea participa la Concurs, fiecare participant trebuie să se înscrie la proba individuală de maraton sau semimaraton UVT Liberty Marathon, ediția 2023. Sunt considerate înscrise persoanele a căror taxă de participare a fost validată până la data finalizării concursului, respectiv 14 martie 2023, ora 12:00. După îndeplinirea acestor condiții, persoanele înscrise în concurs trebuie să menționeze în comentariile postării oficiale numele unei prietene pe care o provoacă la alergare și să distribuie postarea pe feed pe platforma Facebook sau pe story pe platforma Instagram. În urma tragerii la sorți, fiecare participant trebuie să poată dovedi îndeplinirea acestor condiții, la cererea organizatorului.

 

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) .

Dacă te-am convins să participi la concurs, îți urăm bun venit în comunitatea UVT Liberty Marathon!

Îți mulțumim că ne susții, că îți dorești să fii alături de oameni care cred în aceleași lucruri ca și tine, iar nu în ultimul rând, îți mulțumim că ne inspiri – spre a fi mai determinați, mai senini și mai liberi!

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs  exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

 

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina UVT Liberty Marathon de pe Facebook.

 

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

UVT Liberty Marathon oferă 10 bilete gratuite la evenimentul SportGuru Timisoara 21k, din data de 26 martie 2023.

 

SECȚIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți. Fiecare participant poate obține ca premiu un singur bilet de participare la SportGuru Timisoara 21k. Toți participanții la Concursul “HER MARCH” trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

Extragerea câștigătorilor va avea loc la data de 14 martie 2023, ora 18:00.

Comisia de evaluare a respectării condițiilor concursului și a corectitudinii extragerii va fi formată din trei persoane, angajați ai agenției E.B.I.G. S.R.L..

 

SECȚIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Câștigătorii concursului vor fi informați prin intermediul paginii de Facebook și prin e-mail, cu privire la rezultatul concursului în maxim 24 de ore după încheierea procesului de tragere la sorți.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el.

Pentru a beneficia de premiu, câștigătorii trebuie să urmeze instrucțiunile de înscriere la evenimentul SportGuru Timisoara 21k, care le vor fi comunicate prin e-mail.

În situația în care câștigătorii nu finalizează procesul de înscriere pe site-ul evenimentului SportGuru Timisoara 21k www.timisoara21k.ro până la data limită menționată în Regulamentul respectivei competiții, pierd dreptul de a beneficia de înscrierea gratuită la eveniment.

 

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 15 martie 2023, ora 18:00.

 

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit pe adresa de Facebook a UVT Liberty Marathon. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de Facebook.

 

SECȚIUNEA 11. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit.

 

SECȚIUNEA 12. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între UVT Liberty Marathon și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente de la sediul Universității de Vest din Timișoara.