Regulament

Sportul ne învață cum să ne depășim limitele, principiile din sport le putem aplica în viața de zi cu zi. Cu o mentalitate puternică, călită prin sport, ne putem potența succesul în orice aspect al vieții. Un maraton ne învață cum să trecem peste bariere, cum să depășim obstacole, dezvoltarea acestor abilități putând fi adoptate de oricine și aplicate apoi oricărui domeniu de activitate.

UVT Liberty Marathon este o manifestare sportivă care se adresează amatorilor de alergare. Un simbol al ideii de libertate și gândire, UVT Liberty Marathon duce mai departe ideea de „Libertate” a primului oraș liber din România, Timișoara.

Manifestarea constă în parcurgerea traseului stabilit pentru fiecare probă. Participanții la manifestare sunt obligați să respecte termenii și condițiile Regulamentului Oficial. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul https://libertymarathon.uvt.ro/, urmând a fi afișat și la locul de desfășurare a competiției.

Data evenimentului: 28 – 29 septembrie 2024, astfel:

 • 28 septembrie 2024 – cursele Start Cros 2km și cursele destinate copiilor;
 • 29 septembrie 2024 – probele de maraton (42km), maraton ștafetă, semimaraton (21km), semimaraton ștafetă și cros (10,5km).

IMPORTANT: În contextul posibilității desfășurării procesului electoral pentru alegerea Președintelui României în data de 28-29 septembrie 2024, ne rezervăm dreptul de a reprograma evenimentul sportiv, astfel încât acesta să se desfășoare în acord cu normele legale în vigoare.

În cazul în care se confirmă organizarea procesului electoral în aceste date, competiția va avea loc în data de 5-6 octombrie.

Categoriile de vârstă:

 • La cursa de maraton pot participa persoanele care au împlinit 14 ani până la data evenimentului. Categoriile de vârstă pentru această cursă sunt: Open (toți concurenții), 14-35 ani, 35-45 ani, 45-55 ani, 55-65 ani, 65+ ani;
 • La cursa de semimaraton și cros 10.5km pot participa persoanele care au împlinit 14 ani până la data evenimentului. Categoriile de vârstă pentru această cursă sunt: Open (toți concurenții), 14-25 ani, 25-35 ani, 35-45 ani, 45-55 ani, 55-65 ani, 65+ ani;
 • La cursa Start Cros cu o distanță de 2km pot concura persoanele care au împlinit cel puțin vârsta de 5 ani, sub condiția ca persoanele cu vârsta cuprinsă între 5 și 14 ani să fie însoțite pe traseu de un alergător major.
 • La cursele pentru copii, cu o distanță cuprinsă între 200m-1km, pot concura numai persoanele care se încadrează în categoriile de vârstă enunțate la secțiunea Categorii curse.

Pentru încadrarea concurenților într-una din categoriile de vârstă anterior menționate se va lua în considerare vârsta împlinită de către concurent la data manifestării sportive, respectiv la data de 28 – 29 septembrie 2024, cu excepția participanților la cursele destinate copiilor, pentru care se va lua în considerare anul nașterii.

În cazul în care la una dintre cursele destinate copiilor vor fi mai puțin de 5 participanți, aceasta se poate comasa cu o altă cursă. Decizia aparține directorului de cursă și va fi comunicată înainte de startul cursei respective.

Cursele din cadrul evenimentului UVT Liberty Marathon sunt destinate celor care au împlinit vârsta minimă specificată în cadrul fiecărei curse, și care sunt apți din punct de vedere medical, fizic și mental să susțină acest tip de efort. Alergătorii cu vârsta cuprinsă între 5 și 18 ani, vor putea participa doar cu acordul scris al părinților sau al reprezentanților lor legali.

Înscrierea ca alergător se realizează prin completarea formularului de înscriere începând cu data și ora prevăzute de organizator pe site-ul https://libertymarathon.uvt.ro/. Datele menționate de alergător pe platforma de înscrieri nu se vor mai putea modifica după data de 23 septembrie 2024, alergătorul fiind responsabil de corectitudinea informațiilor furnizate organizatorilor.

Pentru concurenții înscriși la cursa de maraton, este obligatoriu ca aceștia să încarce în contul lor de alergător creat pe platforma https://libertymarathon.uvt.ro/ și o adeverință eliberată de medicul de familie din care să reiasă faptul că este apt din punct de vedere fizic să susțină efort fizic prelungit. Această adeverință poate fi predată și în format fizic la momentul ridicării kit-ului. Lipsa adeverinței anterior menționată conferă organizatorului dreptul de a refuza predarea numărului de concurs și a cip-ului de monitorizare a cursei, participantul neputând lua startul în competiție.

Fiecare persoană care se înscrie în competiție poate participa la o singură cursă, fie în mod individual, fie în echipă de ștafetă. Persoanele care aleg cursele de Maraton ștafetă (42 km) sau Semimaraton ștafetă (21km) nu pot participa la niciuna dintre cursele individuale, respectiv persoanele care aleg să participe la cursele individuale nu pot să facă parte din echipele de ștafetă. Timpul înregistrat de participanții la oricare dintre probele de ștafetă NU se va raporta și în cadrul clasamentului probelor individuale de 10.5 km, respectiv 21 km, după caz.

În cazul în care înscrierea în competiție este realizată de către un terț, în raporturile juridice dintre acesta și organizatorii UVT Liberty Marathon terțul este prezumat a fi obținut consimțământul persoanei înscrisă în competiție de a-și asuma în numele său și pentru aceasta toate obligațiile stabilite de prezentul Regulament în sarcina sa. 

Data limită pentru înscrierea online este 23 septembrie 2024.

Pot concura în cadrul UVT Liberty Marathon la proba de maraton (42km), semimaraton (21km) sau cros (10,5km) persoanele care:

 • Au împlinit vârsta de 14 ani la data evenimentului;
 • Au plătit taxa de înscriere în competiție până la data prevăzută în prezentul Regulament;
 • Au completat declarațiile pe propria răspundere;
 • Prezintă o adeverință eliberată de medicul de familie din care reiese faptul că sunt apte să susțină un efort fizic prelungit (conform rubricii Înscrierea participantului), condiție valabilă numai pentru persoanele înscrise la cursa de maraton (42km).

 

La momentul ridicării kit-ului de concurs, fiecare concurent trebuie să prezinte un act de identitate valabil, necesar identificării sale. Refuzul de a prezenta actul de identitate dă dreptul organizatorilor de a refuza predarea kit-ului de concurs.

În cazul în care la momentul ridicării kit-ului de concurs concurentul constată că s-au produs erori materiale la înregistrarea sa pe platforma evenimentului, poate solicita remedierea acestora. După ridicarea kit-ului aceste modificări nu vor mai putea fi operate, orice contestații întemeiate pe acest motiv fiind considerate inadmisibile.

Participarea la competiție a altor persoane decât cele care s-au înscris pe platforma http://libertymarathon.uvt.ro/, în acord cu dispozițiile prezentului Regulament, este strict interzisă.

Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica identitatea participanților la competiție în ziua evenimentului, atât înainte de luarea startului, cât și după finalizarea cursei. De asemenea, organizatorii își rezervă dreptul de a efectua verificări cu privire la vârsta concurenților pentru cei care ocupă poziții pentru care se oferă premii, conform prezentului regulament. Verificările se efectuează numai pe baza unui act de identitate valabil la momentul cursei.

Refuzul oricărui participant de a se identifica cu un act de identitate valabil în condițiile anterior menționate oferă organizatorului:

 • dreptul de a-i refuza concurentului participarea la competiție, dacă incidentul intervine înainte de startul competiție, sau
 • descalificarea concurentului, în cazul în care incidentul intervine după startul competiției.

În astfel de situații, organizatorul își rezervă și dreptul de a-i refuza concurentului participarea la edițiile viitoare ale UVT Liberty Marathon.

Te poți înscrie online pe website-ul http://libertymarathon.uvt.ro/ până cel târziu la data de 23 septembrie 2024.

Taxa de participare urmează a fi plătită în lei, astfel:

Perioada/Cursa 2km 10km 21km 42km 42km ștafeta (maximum 4 persoane) Ștafeta semimaraton (2 persoane*10.5km)
Octombrie 2022 – Ianuarie 2023
65 90 110 120 315 200
Februarie – Mai 2023
80 120 150 170 395 260
Iunie – Iulie 2023
85 135 170 200 450 300
August – Septembrie 2023
90 150 190 230 500 335

 

În perioada octombrie 2023 – ianuarie 2024 studenții și personalul UVT beneficiază de o reducere de 30% a taxelor de înscriere în competiție anterior menționate, iar din Februarie 2024 de o reducere de 40%.

* Studenții și personalul UVT beneficiază de taxele menționate în tabelul de mai sus, în măsura în care înscrierea în competiție se realizează folosind adresa instituțională de e-mail (@e-uvt.ro). Pentru probele de ștafetă este necesar ca toți membrii echipei să fie înregistrați în competiție cu adrese instituționale de e-mail (e-uvt.ro).

Pentru proba de ștafetă prețul reprezintă prețul total, pentru toate persoanele implicate, taxa trebuind achitată o singură dată de persoana care înscrie echipa în competiție.

Neplata taxei în 5 (cinci) zile lucrătoare de la efectuarea înscrierii duce la anularea înregistrării, cu posibilitatea ca participanții să poată efectua ulterior o nouă înscriere, dar nu mai târziu de data de 23 septembrie 2024.

Persoanele cu dizabilități care doresc să participe la cursa Start Cros 2km beneficiază de gratuitate. Astfel, la înscriere, participanții și însoțitorii acestora – dacă este necesară prezența acestora pe traseu –  vor bifa la modalitatea de plată „ordin de plată”. Pentru acordarea gratuității se va transmite prin e-mail, la adresa libertymarathon@e-uvt.ro, certificatul de handicap, numele, prenumele și numărul de concurs al însoțitorului. 

Participarea la oricare dintre cursele destinate copiilor (200m, 400m, 1km) este gratuită. Capacitatea cumulată a acestor curse este de 1000 persoane. Până la data de 15 septembrie 2023, reprezentantul legal al minorului care dorește să participe la cursele destinate copiilor, în condițiile prevăzute de prezentul Regulament, trebuie să facă dovada deținerii unui bilet de alergător la oricare dintre curse (42 km, 21km, ștafetă 42km, ștafetă 21 km, 10.5km, 2km). Numărul de bilet al reprezentantului legal poate fi folosit pentru înscrierea în competiție a unui singur alergător minor la cursele destinate copiilor. În intervalul 16 septembrie 2024 – 23 septembrie 2024, în limita locurilor disponibile, participarea la cursele destinate copiilor nu mai este condiționată de dovada anterior menționată.

Indiferent de momentul înscrierii în competiție, ultima zi în care pot fi efectuate plăți este data de 23 septembrie 2024.

În caz de neprezentare la start, abandon sau retragere din competiție din orice motiv, taxa de participare nu se returnează. În cazul anulării competiției în situație de forță majoră sau din motive care nu depind de organizator, taxa de înscriere nu se returnează, ci se reportează pentru ediția următoare. Organizatorul nu va suporta în niciun fel costurile adiacente ale participanților (transport, cazare, masă, etc.). Pentru transferul înscrierii către altă persoană nu se percepe taxă. Transferul înscrierii se poate realiza numai între categorii similare de participanți, inclusiv pentru probele de ștafetă.

În cazul în care, după înscrierea în competiție și achitarea taxei aferente cursei pentru care ați optat, dar nu mai târziu de data de 23 septembrie 2024, intervin situații care determină imposibilitatea dumneavoastră de a participa la competiție, taxa plătită sau diferența de taxă (în cazul în care doriți să participați la o altă cursă pentru care taxa de participare este mai mică decât cea plătită de dumneavoastră) se va transfera în contul dumneavoastră de alergător sub forma unui voucher pe care îl veți putea folosi la următoarea ediție a UVT Liberty Marathon. Transferul va opera numai după transmiterea unei cereri în acest sens organizatorului la adresa de e-mail libertymarathon@e-uvt.ro, până cel târziu la data de 23 septembrie 2024.

 1. Online cu cardul sau
 2. Prin Ordin de Plată la Unicredit Bank

Cod IBAN: RO71 BACX 0000 0008 3211 8001

CIF 31027065

Beneficiar: FUNDAȚIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMIȘOARA

Timișoara, B-dul V. Pârvan, nr. 4, birou 154

Registru special al Fundațiilor 7/5.12.2012

Reprezentant legal: TOMIȚĂ MIHAELA-ALIDA

Pașii care trebuie parcurși:

 1. În cazul în care nu aveți posibilitatea să achitați taxa de participare online cu cardul, vă rugăm să completați formularul de participare de pe website-ul http://libertymarathon.uvt.ro/, să completați informațiile pe pagina de checkout și să finalizați comanda fără a efectua plata/a introduce datele cardului;
 2. Achitați taxa de participare prin Ordin de Plată, la Unicredit Bank, în contul RO71 BACX 0000 0008 3211 8001, având ca beneficiar FUNDAȚIA UNIVERSITATEA DE VEST TIMISOARA;
 3. Trimiteți dovada plății la adresa de e-mail libertymarathon@e-uvt.ro.
 4. În urma confirmării plății de către organizatorii evenimentului, plata efectuată de dumneavoastră va fi validată pe platforma libertymarathon.uvt.ro.
 5. Vă veți regăsi numele pe site, la cursa la care v-ați înscris.

Pentru buna desfășurare a evenimentului, organizatorul:

– marchează traseul în mod corespunzător;

– informează concurenții despre restricțiile de trafic existente pe traseul de alergare;

– organizează puncte de revitalizare pe parcursul traseului, cel puțin câte unul la fiecare 5 km;

– recompensează concurenții conform informațiilor prezentate în secțiunea Premii;

– anunță timpul limită pentru fiecare cursă în ședința tehnică premergătoare startului;

– asigură plasarea punctelor de control pe parcursul traseului;

– sprijină și încurajează respectarea normelor de protecție a mediului înconjurător prin amplasarea punctelor de colectare a gunoaielor pe parcursul traseului;

– susține ședința tehnică înainte de startul competiției; orice modificări necesare bunei desfășurări a evenimentului până la acest moment vor fi anunțate de către organizator la ședința tehnică, acestea având prioritate față de informațiile prezentate anterior;

– interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant, dacă acesta se află în stare de ebrietate sau este sub efectul unor substanțe halucinogene, dacă prezintă o stare de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică, situație în care concurentul pierde și dreptul de a beneficia de reportarea taxei de participare achitată pentru următoarea ediție a UVT Liberty Marathon;

– poate interzice luarea startului oricărui concurent care prezintă simptome specifice infectării cu  virusul SARS-CoV-2, în funcție de protocolul sanitar în vigoare la data evenimentului.

– poartă numărul de participare în partea din față a tricoului, la vedere, pe toată durata cursei la care participă;

– manifestă politețe și respect față de organizatori și ceilalți participanți, respectând cu strictețe Regulamentul;

– evită formarea grupurilor de trei sau mai multe persoane alăturate, pentru a nu obstrucționa alți alergători sau a-i împiedica să-și continue cursa. 

– nu se oprește brusc pentru a se hidrata sau a-și lega șireturile, fără a se asigura că nu blochează sau nu îi împiedică pe ceilalți alergători în momentul opririi. 

– permite altor alergători să îl depășească dacă aceștia sunt mai rapizi. Dacă un alergător care vă depășește vă indică “sunt în stânga”, să vă deplasați în partea dreaptă pentru a-i permite să treacă, sau, dacă spune “la dreapta”, să vă deplasați în partea stângă pentru a-i acorda cale liberă;

– are obligația de a nu utiliza căști audio în timpul cursei, deoarece acestea pot diminua atenția în timpul alergării;

– participă la competiție pe proprie răspundere și în condițiile prevăzute de prezentul regulament;

– după ridicarea kit-ului, concurentul are obligația de a verifica funcționalitate cip-ului de monitorizare a timpilor de concurs în spațiul special amenajat în acest sens de către organizatori; orice probleme de natură tehnică constatată cu această ocazie se comunică la punctul de predare-preluare kit-uri până cel târziu cu o oră înainte de startul competiției; după acest moment organizatorii nu sunt răspunzători de o eventuală nefuncționare cip-ului de cronometrare a cursei;

– informează imediat organizatorul despre intenția de a abandona cursa, indiferent de motiv,  la unul din următoarele locuri: la start, la punctele de control, la sosire sau sunând la numărul de urgență care va fi anunțat la ședința tehnică;

– își asumă urmările accidentărilor sau a oricărei pagube fizice sau materiale suferite pe durata evenimentului, fără a pretinde organizatorului plata unor despăgubiri în acest sens, și fără a se adresa instanțelor de judecată cu cereri având ca obiect astfel de pretenții împotriva organizatorului, producătorului, a voluntarilor implicați în organizarea competiției, a sponsorilor sau a altor instituții publice care susțin evenimentul; 

– prin înscrierea în competiție alergătorul înscris la oricare dintre cursele cronometrate (maraton 42 km, maraton ștafetă 42 km, semimaraton 21 km, semimaraton ștafetă 21 km, cros 10,5 km) își asumă faptul că va parcurge cursa în mod individual, fără asistență din partea unor terți (antrenor/aparținător) care folosesc mijloace alternative de deplasare (spre exemplu dar fără a se limita la biciclete, trotinete – mecanice sau electrice, monociclu electric etc.), în caz contrar urmând a fi descalificați. Aceeași sancțiune se aplică și în situația în care antrenorul/aparținătorul alergătorului intră pe traseu fără a fi autorizat în acest sens.

– participă la ședința tehnică și ține cont de informațiile anunțate de organizatori; în ședința tehnică organizatorul poate comunica și alte informații oficiale, altele decât cele prevăzute în cuprinsul prezentului regulament, în măsura în care acestea sunt necesare pentru buna desfășurare a evenimentului; 

– poartă întreaga responsabilitate civilă și penală pentru daunele provocate altor persoane în timpul cursei;

– în cazul constatării unui accident, raportează incidentul la următorul punct de control de pe traseu sau oricărui voluntar întâlnit pe traseu;

– manifestă prudență în locurile de pe traseu în care traficul este parțial restricționat și  respectă indicațiile echipajelor de poliție și ale voluntarilor în toate situațiile;

– respectă regulile de protecție a mediului înconjurător în toate spațiile destinate desfășurării evenimentului;

– poartă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea informațiilor furnizate organizatorilor prin intermediul platformei de înscriere în competiție;

– comunică organizatorului mărimea de tricou; tricoul a cărui mărime nu corespunde va putea fi schimbat cu un alt tricou de o altă mărime, în limita disponibilității organizatorului în acest sens, la momentul ridicării kit-ului de concurs;

– depune la Punctul de Informare/Acreditare sâmbătă, 28 septembrie 2024, dar nu mai târziu de ora 07:00 în ziua evenimentului produsele de hidratare sau energizante pe care dorește să le consume pe traseul de alergare.  Produsele vor fi marcate de către alergător astfel încât acesta să le poată recunoaște la punctul de hidratare (se va menționa cel puțin numărul de concurs și punctul de hidratare la care dorește să fie trimise produsele). Produsele pot fi distribuite numai la punctele de hidratare marcate de organizatori.

Este recomandat ca fiecare concurent, indiferent de vârstă:

– să dispună de asigurare în caz de accidente, valabilă pentru competiții sportive;

– să își facă un test la efort și să consulte un medic specializat, înainte de a se implica într-o activitate care implică efort fizic prelungit;

– să se informeze înainte de competiție cu privire la protocolul sanitar adoptat de autoritățile statului român în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2;

Concurenții trebuie să aibă în vedere faptul că evenimentul presupune prezența unui număr mare de participanți, precum și un nivel ridicat de zgomot.

Kit-ul de concurs cuprinde numărul de concurs, cipul electronic pentru înregistrarea timpului, tricoul oficial și alte produse oferite de către sponsorii evenimentului. Numărul de concurs trebuie prins pe partea din față a tricoului și trebuie să fie vizibil pe toată durata concursului. În caz de abandon, numărul trebuie predat la punctul de control, unde se anunță retragerea din concurs. Cipul de cronometrare este lipit pe spatele numărului de concurs – pentru cursele individuale; nu îl îndoiți

În cazul probelor de ștafetă, kit-ul de concurs al echipei este similar celui descris anterior, cu mențiunea că acesta va include o singură brățară de neopren dotată cu cip de cronometrare, care va trebui returnată la finalul cursei. Pentru informații privind transferul brățării între membrii echipei, a se vedea rubrica denumită Categorii curse. Informații suplimentare în acest sens vor fi transmise și la ședința tehnică din ziua evenimentului.

În cazul probelor destinate copiilor, kit-ul de concurs cuprinde numărul de concurs, tricoul oficial al acestor curse și alte produse oferite de către sponsorii evenimentului, în limita a 1000 kit-uri. Cip-ul pentru cronometrarea timpului nu intră în kit-ul destinat acestor curse, aceste curse nefiind cronometrate.

În ziua evenimentului nu va fi posibilă schimbarea sau înlocuirea numărului de concurs sau a cipului de cronometrare (inclusiv în cazul pierderii) și nici schimbarea numerelor de concurs între alergători. Aceste acțiuni conduc la descalificarea concurenților.

Kit-ul de concurs se ridică de la sediul Universității de Vest din Timișoara, bd. Vasile Pârvan, nr. 4, parter, Timișoara, data și intervalul orar urmând a fi comunicate participanților cu cel puțin 5 zile înainte de data evenimentului.

Primii 1200 de concurenți înscriși în competiție la cursele de maraton (individual/ștafetă), semimaraton(individual/ștafetă) și cros (2km/10,5km) vor primi tricourile de concurs la momentul ridicării kit-ului, în măsura disponibilității mărimilor indicate în formularul de înscriere. În cazul în care nu există mărimea solicitată, concurenții vor putea intra în posesia tricoului la o dată ulterioară, comunicată de către organizatori pe canalele de comunicare ale evenimentului. 

Concurenții înscriși în competiție până cel târziu la data de 1 septembrie 2024 vor avea înscris sub numărul de concurs și prenumele lor.

Traseul se desfășoară pe o buclă cu lungimea de aproximativ 10.5km, chiar în inima Timișoarei. Alergătorii vor avea ocazia de a descoperi în alergare centrul Timișoarei, traseul fiind presărat cu obiective istorice și turistice. Pe traseu, circulația autovehiculelor va fi total sau parțial restricționată. Delimitarea traseului pentru asigurarea siguranței participanților se va realiza cu garduri, bandă, săgeți și conuri de semnalizare, asigurate de către organizator.

Maraton individual (masculin/feminin)

42 km (4 bucle x 10,5 km); harta traseului aici

Timp limită: 6:00 ore

Vârsta minimă: 14 ani

Maraton ștafetă (masculin/feminin/mixt)

42 km (4 bucle x 10,5 km); harta traseului aici

Timp limită: 6:00 ore

Vârsta minimă: 14 ani

Detalii cursă (apasă aici)

 1. Componența echipei: maximum 4 membri. La categoria ștafetă mixt în aceeași echipă trebuie să fie înscrisă cel puțin o persoană de sex feminin/masculin.
 2. Distanța parcursă de fiecare membru al echipei se stabilește în mod independent de către fiecare echipă, ținându-se cont de faptul că predarea ștafetei poate fi realizată numai la finalizarea buclei de 10.5km, în punctul de Start-Finish. 
 3. Ordinea efectuării schimbului de ștafetă: la momentul înscrierii în competiție, concurenții vor stabili ordinea în care va fi efectuat schimbul de ștafetă, precum și numărul de kilometri parcurși de fiecare dintre alergători. Schimbarea ordinii este posibilă până cel târziu la data de 23 septembrie 2024, cu consultarea și acordul organizatorului. De asemenea, în cazul în care până la momentul luării startului, una dintre persoanele înscrise în competiție la această probă se află în imposibilitatea de a mai participa, oricare dintre membrii echipei anunță organizatorul, urmând a se redefini componența echipei (inclusiv prin înlocuire) și ordinea alergării.

Semimaraton

21 km (2 bucle x 10,5 km); harta traseului aici

Timp limită: 3:00 ore

Vârsta minimă: 14 ani

Semimaraton ștafetă (masculin/feminin/mixt)

21 km (2 bucle x 10,5km); harta traseului aici

Timp limită: 3:00 ore

Vârsta minimă: 14 ani

Detalii cursă (apasă aici)

 1. Componența echipei: 2 membri. La categoria ștafetă mixt în aceeași echipă trebuie să fie înscrisă o persoană de sex feminin, respectiv o persoană masculin.
 2. Distanța parcursă de fiecare membru al echipei: 10.5km, predarea ștafetei realizându-se numai la finalizarea buclei de 10.5km, în punctul de Start-Finish. 
 3. Ordinea efectuării schimbului de ștafetă: la momentul înscrierii în competiție, concurenții vor stabili ordinea în care va fi efectuat schimbul de ștafetă. Schimbarea ordinii este posibilă până cel târziu la data de 23 septembrie 2024, cu consultarea și acordul organizatorului. De asemenea, în cazul în care până la momentul luării startului, una dintre persoanele înscrise în competiție la această probă se află în imposibilitatea de a mai participa, oricare dintre membrii echipei anunță organizatorul, urmând a se redefini componența echipei (inclusiv prin înlocuire) și ordinea alergării.

Cros 10.5km

10,5km (1 buclă x 10,5km); harta traseului aici

Timp limită: 1:45 ore

Vârsta minimă: 14 ani

Start cros 2km

2 km (1 buclă x 2 km); harta traseului aici

Timp limită: 30 minute

Vârsta minimă: 5 ani, conform dispozițiilor prezentului Regulament

Detalii cursă:

 • participarea la această cursă pentru persoanele cu dizabilități este gratuită. Pentru detalii, accesați secțiunea Taxele de participare;
 • traseul asigură tuturor persoanelor cu dizabilități posibilitatea de a-l parcurge în condiții de siguranță; persoanele cu dizabilități mentale trebuie să parcurgă traseul împreună cu un însoțitor adult;
 • traseul se desfășoară pe șosea și nu prezintă diferențe de nivel.

Kids Race

Cursa copiilor – 1km (copii născuți în anul 2010-2015);
Cursa copiilor – 400m (copii născuți în anul 2010-2018);
Cursa copiilor – 200m (copii născuți în anul 2010-2019 și mai mici).

Toate cursele pentru copii se desfășoară pe Bd. V. Pârvan, pe sectorul din fața sediului UVT.

Detalii cursă:

 • traseul asigură tuturor persoanelor cu dizabilități posibilitatea de a-l parcurge în condiții de siguranță; persoanele cu dizabilități mentale trebuie să parcurgă traseul împreună cu un însoțitor adult;
 • traseul se desfășoară pe șosea și nu prezintă diferențe de nivel.

Startul pentru probele de maraton (42km), semimaraton(21km) și cros(10,5km) se va da în data de 29 septembrie 2024, din fața sediului central al Universității de Vest din Timișoara (UVT), aflat pe Bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara. Ora startului va fi anunțată de către organizator în intervalul 25 – 28 septembrie 2024, pe canalele de comunicare ale organizatorului.

Startul curselor pentru copii (200m-1km) și pentru cursa Start cros 2km se va da în data de 28 septembrie 2024  din același loc, respectiv din fața sediului central al Universității de Vest din Timișoara (UVT), aflat pe Bd. Vasile Pârvan nr. 4, Timișoara, urmând ca ora să fie comunicată de către organizator în intervalul  25 – 27 septembrie 2024, pe canalele de comunicare ale organizatorului.

Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar la punctele de control de pe traseu sau în zona start/sosire. Concurentul care nu mai poate sau nu mai dorește să continue concursul are obligația de a se deplasa până la cel mai apropiat punct de control sau la punctul de start/sosire, unde va anunța oficialii cursei despre acest incident, va preda numărul de concurs, urmând a fi retras din competiție. În cazul în care concurentul este parte dintr-o echipă a unei probe de ștafetă și acesta nu reușește să predea cipul de cronometrare în zona desemnată pentru predarea ștafetei, întreaga echipa va fi descalificată, fără ca ceilalți concurenți să poată continua cursa.  

Deplasarea concurenților aflați în această situație se va realiza astfel încât aceștia să nu împiedice parcursul concurenților rămași în competiție și care au o viteză de deplasare mai mare.

Organizatorul recomandă tuturor concurenților să poarte pantofi de alergare și ținută sportivă specifică (pantaloni/fustă/colanți, tricou/maieu de alergare).

Toți concurenții probelor de maraton (42 km), maraton ștafetă (42km), semimaraton (21km), semimaraton ștafetă (21km) și cros (10.5km) vor intra în clasamentul competiției, toate aceste curse fiind cronometrate. 

La stabilirea clasamentului final pentru fiecare dintre cursele premiate se va lua în considerare timpul de pistol (gun time).

Doar participanții la cursele competitive se premiază, după cum urmează:

I. Curse individuale

A. la open general: se vor premia în bani primii 5 clasați (masculin și feminin).

Premiile în bani anunțate de organizator sunt specificate în sumă brută, din care se vor scădea sumele reprezentând impozitul, conform Codului fiscal. Pentru a putea intra în posesia premiilor, concurenții trebuie să trimită după eveniment datele necesare transferului bancar (copie Carte de Identitate, denumirea băncii la care este deschis contul și numărul contului bancar în care dorește să primească premiul) la adresa de e-mail libertymarathon@e-uvt.ro. În cazul concurenților care nu sunt cetățeni români, plata premiilor se va putea efectua numai după obținerea de către aceștia a Numărului de Identificare Fiscală (NIF) de la autoritățile fiscale române competente. Neefectuarea formalităților necesare în acest sens în cel mult 90 zile de la data evenimentului de către concurent atrage pierderea dreptului de a mai încasa contravaloarea premiului.

B. la fiecare categorie de vârstă (a se vedea rubrica Generalități) se vor premia cu diplome și trofee primii 3 clasați (masculin și feminin). La categoriile de vârstă nu se acordă premii în bani.

C. Cursele de copii: aceste curse nu sunt cronometrate, nefiind realizat un clasament la finalul lor.

II. La cursele de ștafetă:

 • La fiecare categorie (masculin, feminin, mixt) se vor premia cu diplome și câte un trofeu pentru fiecare dintre primele 3 echipe clasate. La aceste categorii nu se acordă premii în bani.

Toți participanții care finalizează cu succes proba la care s-au înscris sunt premiați cu o medalie de participare.

Premiile în bani pot fi ridicate de către concurenți în maxim 90 de zile de la data evenimentului, în caz contrar pierzând dreptul de a le mai solicita.

Maraton Semimaraton Cros 10km
Locul 1 5000 lei 2500 lei 1250 lei
Locul 2 2500 lei 1500 lei 750 lei
Locul 3 2000 lei 1000 lei 550 lei
Locul 4 1500 lei 700 lei 450 lei
Locul 5 750 lei 500 lei 300 lei

În cazul în care sunt identificate erori privind cronometrarea/ traseul/ ghidarea concurenților, premiile acordate acestora pot fi ajustate în funcție de situația de fapt concretă, astfel încât să fie asigurat un tratament echitabil tuturor participanților, cu respectarea prevederilor referitoare la formularea Contestațiilor.

Partenerii UVT Liberty Marathon pot oferi concurenților și alte premii decât cele anterior menționate, premii care urmează a fi anunțate cel târziu în ziua evenimentului, după finalizarea tuturor curselor. Pentru a putea câștiga astfel de premii, este necesar să: 

 • ai calitatea de alergător în cadrul UVT Liberty Marathon, ediția 2024, indiferent de cursa la care te-ai înscris;
 • finalizezi cursa la care te-ai înscris, indiferent de locul ocupat în clasament;
 • fii prezent la momentul extragerii și anunțării câștigătorului de către organizator.

În cazul în care, la momentul extragerii, concurentul anunțat ca fiind câștigătorul unuia dintre premii nu este prezent, se va proceda la o nouă extragere iar premiul se va acorda următoarei persoane extrasă, care îndeplinește toate condițiile anterior menționate.

Evenimentul poate fi înregistrat în scopuri de comunicare publică/informare, în orice modalitate (în special prin fotografii, înregistrări video, etc) în orice scop, inclusiv în scop de publicitate și comercial, atât la nivel național, cât și internațional. Prin urmare, fiecare participant acordă în mod explicit organizatorului, persoanelor împuternicite de către organizator, partenerilor organizatorului și sponsorilor evenimentului și beneficiarilor permisiunea de a înregistra și de a reproduce, pe orice tip de suport, în orice format, respectiv permisiunea de a reproduce și reprezenta, fără nicio remunerație, de nicio natură, numele, vocea, imaginea și informații referitoare la activitatea sportivă desfășurată în contextul evenimentului.

Pentru minori acest consimțământ este dat de către părinții acestora, de către ocrotitorii legali (părinți, tutore, etc) care efectuează înscrierea în numele acestora, sub condiția ca drepturile și interesele majore ale acestora să nu fie lezate,.

Concurentul garantează că imaginea sa nu face obiectul unui contract de exclusivitate.

Organizatorului, partenerilor săi, sponsorilor evenimentului și beneficiarilor , le este interzisă în mod expres folosirea numelui unui participant, a vocii sau imaginii în orice modalitate care poate aduce atingere demnității concurentului.

Toți concurenții sunt informați și acceptă necondiționat că imaginea lor, înregistrată de către reprezentanții oficiali ai organizatorului, este accesibilă pe canalele de comunicare oficiale ale evenimentului. În ceea ce privește acestea, participanții înțeleg și sunt de acord că orice utilizator de internet îi poate identifica după nume, prenume și/sau numărul de cursă.

Organizatorul colectează următoarele date cu caracter personal de la fiecare concurent: numele și prenumele, sexul, data nașterii, date referitoare la starea de sănătate, naționalitatea, numărul de telefon mobil, țara și orașul de domiciliu, e-mailul, numele echipei (dacă este cazul), coordonate bancare, imaginea foto/video, mărimea tricoului, numărul de concurs, timpul de concurs, locul în clasament.

Furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie în vederea înregistrării participanților la competiție și organizarea corespunzătoare a acestora și sunt necesare pentru procesarea taxelor de participare la cursele pentru care este prevăzută o  taxă de înscriere. Rezultatele personale ale concurenților înscriși în competiție vor fi, de asemenea, înregistrate, păstrate, prelucrate și publicate în vederea creării clasamentului, a unei arhive și pentru tipărirea personalizată a rezultatelor pe diplome.

Refuzul concurentului de a furniza datele cu caracter personal anterior amintite determină organizatorul să  refuze înregistrarea în cursă a persoanei în cauză. Prin înregistrarea pe platforma libertymarathon.uvt.ro., participantul consimte la înregistrarea, prelucrarea și utilizarea datelor sale cu caracter personal în scopurile descrise în cuprinsul prezentului Regulament.

Dezvăluirea datelor personale – organizatorul nu dezvăluie datele cu caracter personal colectate de la concurenți niciunei terțe părți, cu excepția sponsorilor și a celorlalți parteneri ai evenimentului, ori atunci când există o obligație legală în acest sens, la cererea autorităților îndreptățite sau când se apreciază că este necesar în vederea investigării, prevenirii sau pentru a acționa împotriva unor situații potențial ilegale, în caz de suspiciuni de fraudă sau situații de urgență care implică punerea în pericol a integrității fizice sau a securității altor  persoane.

Drepturi – conform Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în continuare RGPD, fiecare concurent are:

– dreptul de a fi informat despre modalitatea de prelucrare a datelor sale cu caracter personal;

– dreptul de a avea acces asupra datelor sale cu caracter personal  pe care le deține organizatorul;

– dreptul de a cere organizatorului rectificarea datelor sale cu caracter personal în cazul în care acestea sunt incorecte sau incomplete;

– dreptul de a fi uitat, adică dreptul de a solicita organizatorului retragerea datelor sale cu caracter personal; dacă această solicitare intervine după momentul înscrierii în competiție, dar înainte de a lua startul, concurentul nu va mai avea dreptul de a participa la concurs, numărul de concurs fiind strict legat de datele sale cu caracter personal;

– dreptul de a restricționa prelucrarea datelor sale cu caracter personal;

– dreptul la portabilitatea datelor sale, adică de a fi transferate la o altă organizație;

– dreptul de a obiecta ca datele sale personale să fie folosite în anumite scopuri.

Participanții sunt de acord ca organizatorul să procedeze la colectarea și prelucrarea datelor lor personale (numele, prenumele, adresa de e-mail) pe teritoriul României, direct și/sau prin împuterniciții și/sau partenerii contractuali ai acesteia/acestora în scopul de a participa la campaniile de informare derulate de către organizator sau în scopul promovării evenimentelor organizate sau co-organizate de acesta.

După finalizarea cursei, concurenții care au finalizat cursa la care s-au înscris au obligația de a-și verifica de îndată rezultatele înregistrate prin sistemul de monitorizare al competiției. În măsura în care aceștia dețin elemente care pot demonstra că există o eroare tehnică de înregistrare a rezultatelor competiției, pot formula o contestație pe care o vor adresa organizatorilor competiției.

Reclamaţiile şi contestaţiile se depun în scris, la Punctul de Informare/Acreditare al evenimentului, în atenția comitetului de concurs (anunțat la data evenimentului), în decurs de maxim 1 oră de la închiderea oficială a fiecărei curse. 

Nu vor fi admise contestațiile care vizează erori de completare a formularului de înscriere în competiție, alegătorii având obligația de a verifica și semnala organizatorilor eventualele erori până cel târziu la data de 23 septembrie 2024.

În cazul în care organizatorul depistează erori de completare (la finalizarea cursei), acesta poate să corecteze încadrarea unui concurent la o categorie de concurs.

Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiția dacă aceasta nu se poate desfășura în condiții de siguranță. Orice decizie va fi luată de directorul de cursă. Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informațiilor afișate pe site, a regulamentului sau a programului, etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoștința participanților cu minim 7 zile înaintea concursului, în cazul informațiilor afișate pe site-ul competiției, sau cel târziu la preluarea numerelor de concurs pentru informații privind programul cursei.

Accesul în zonele de concurs se va face pe baza acreditărilor sau numerelor de concurs. Astfel, în interiorul zonei start/finish și pe traseu vor avea acces doar concurenții, voluntarii, oficialii sau alte persoane care dețin o acreditare corespunzătoare din partea organizatorilor.

În cazul cursei destinată copiilor născuți în anul 2019 și mai mici (200m) participanții pot fi însoțiți pe traseu de o persoană adultă, cu condiția ca această persoană să poarte echipament sportiv, pentru alergare.

Reprezentanții mass-media pot obține o acreditare în cadrul UVT Liberty Marathon, ediția 2024 în următoarele condiții:

 • transmit către reprezentanții evenimentului formularul de solicitare a unei acreditări până cel târziu cu 24 ore înainte de ora de deschidere a evenimentului, în care menționează cel puțin următoarele informații: instituția media în care își desfășoară activitatea, numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, tipul de activitate pentru care solicită acreditarea (foto, video, presă), formulare care se transmit la adresa acreditarilibertymarathon@e-uvt.ro

Apasă aici pentru a accesa formularul.

Este interzisă depozitarea pe traseul competițional a altor obiecte decât cele stabilite de către organizatori. De asemenea, nu este permis accesul în niciuna dintre zonele destinate evenimentului sportiv cu obiecte periculoase sau ilegale (droguri, arme de foc, obiecte care pot fi considerate arme albe, materiale explozive etc.).

Toate persoanele care se află pe traseul competiției au obligația de a circula cu atenție și de a acorda prioritate alergătorilor.

Organizatorii UVT Liberty Marathon pot decide retragerea acreditării în cazul în care nu este respectat acest regulament sau normele/protocoalele de organizare a competițiilor.

Persoanele care nu dețin o legitimație de acces solicitată de către organizatorii evenimentului pentru accesul în anumite zone pot pătrunde în spațiile respective numai dacă sunt însoțite de o persoană care deține acces general pentru toate zonele evenimentului. 

UVT Liberty Marathon este evenimentul care are în centrul său oamenii. Se definește și se dezvoltă prin ei, alergători sau spectatori. Dacă te-ai decis să fii alături de noi ca spectator la ediția din acest an, care va avea loc la data de 29 septembrie 2024, mai jos regăsești câteva aspecte de care te rugăm să ții cont!

În contextul pandemic actual, pentru siguranța ta, dar și a celorlalți – alergători, spectatori, voluntari și organizatori – îți reamintim faptul că participarea la acest eveniment ca spectator este permisă numai cu respectarea protocolului sanitar în vigoare la data evenimentului. 

Pentru siguranța tuturor participanților la eveniment – concurenți, spectatori, voluntari, membri ai echipei de organizare, sponsori, jurnaliști etc., este necesar ca fiecare participant să țină cont de marcajele/mesajele privind permiterea/interzicerea accesului în anumite zone, fie că este vorba despre traseul fiecărei curse, fie că este vorba despre zonele de desfășurare a activităților recreative. 

Accesul în zona de desfășurare a evenimentului sportiv se va realiza numai prin zonele de acces marcate în acest sens.

În măsura în care la data stabilită pentru concurs dispozițiile legale naționale nu vor permite organizarea unui astfel de eveniment sau vor impune respectarea unor condiții mai restrictive decât cele deja menționate, vom publica pe site-ul oficial al evenimentului noile reguli de concurs, astfel încât acesta să se poată desfășura în condiții de siguranță și în acord cu legislația incidentă în cauză.

Activitatea sportivă (împreună cu demersurile întreprinse pentru buna sa desfășurare) în cadrul Liberty Marathon este supusă legislației din România. Orice neînțelegeri care pot interveni între organizatorul competiției și participanți vor fi soluționate pe cale amiabilă, prin tratative directe. În măsura în care acest lucru nu este posibil, fiecare dintre părți are dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente de la sediul organizatorului.

În curând.

PARTENERI